De vijf hoofddimensies van de persoonlijkheid

U heeft uw persoonlijkheidstest succesvol afgerond en de resultaten gelezen en wilt graag meer weten over de vijf verschillende hoofddimensies, zodat u de resultaten optimaal kunt interpreteren? Ontdek in dit artikel alles wat u moet weten over de bekende ‘Big Five’ van de persoonlijkheidspsychologie: Extraversie, Openheid, Meegaandheid, Neuroticisme en Zorgvuldigheid.

1. Extraversie

De factor extraversie van uw persoonlijkheidstest beschrijft de behoefte aan contact met andere. Aan de ene kant staan de meest sociale mensen, aan de andere kant de meer terughoudende (introverte) personen. Het verschil in persoonlijkheid tussen deze twee groepen is duidelijk: sommige mensen voelen zich comfortabeler wanneer ze alleen of in een kleine vriendengroep zijn, terwijl andere de constante behoefte hebben om contact te hebben met andere mensen.

Ook al hangt de behoefte aan menselijk contact af van de dag, de algemene tendens naar extraversie of introversie ligt in onze persoonlijke aard.

Lees ook: Alles wat u moet weten over het ELITEDATING Matchingsysteem

2. Meegaandheid

Deze dimensie reflecteert hoe coöperatief wij handelen en in welke mate wij ons laten beïnvloeden of juist invloed op anderen uitoefenen. Hoe we onze overtuigingen en gevoelens communiceren, is voor iedereen verschillend. Evenals in hoeverre we die van anderen ontvangen en accepteren. Deze dimensie van de persoonlijkheidstest bepaalt of iemand eerder afstandelijk of betrokken is.

Individuen die hoog scoren op de dimensie meegaandheid, tonen een grote bereidheid om hun eigen mening en belangen op te offeren om anderen tegemoet te komen, en proberen met iedereen rekening te houden.

Mensen die minder hoog scoren hebben vaker een rivaliserende omgang met andere mensen. Aan de ene kant hebben zij doorgaan een minder groot inlevingsvermogen, aan de andere kant kijken zij kritisch naar hun omgeving en blijven zij scherp.

3. Openheid

De derde dimensie van de persoonlijkheid heeft betrekking op de openheid van een persoon voor nieuwe ideeën en ervaringen. De ene kant van het spectrum omschrijft een karakter dat gelijk enthousiast is over nieuwe dingen. Het andere uiterste geldt voor iemand die septisch tegenover onbekende dingen staat en de voorkeur geeft aan de bekende weg.

Mensen reageren verschillend op nieuwe impulsen. Een deel voelt zich geprikkeld door nieuwigheden, zij vinden het interessant om nieuwe dingen te ervaren en het geeft hen energie. Voor anderen geldt eerder dat ze niet voortdurend nieuwe dingen willen beleven en meer waarde hechten aan vertrouwde zaken. Verandering is in hun ogen niet altijd vooruitgang.

4. Neuroticisme

De dimensie neuroticisme beschrijft de mate van emotionele stabiliteit van een persoon. De bandbreedte reikt van zeer rustig tot zeer gevoelig.

Mensen met een hoge score zijn vaak gevoelige mensen, die hoogte- en dieptepunten in hun leven sterker ervaren dan rustigere mensen. Op positieve momenten lopen zij over van vreugde en genieten zij van het ogenblik, in minder gelukkige situaties worden zij echter ook door hun gevoelens overmand. Zij zijn snel bezorgd, nerveus of onzeker en kunnen zich vaak kwetsbaar voelen

Mensen met een lagere score in de dimensie neuroticisme reageren in emotionele situaties over het algemeen beheerst. Zij laten zich niet door hun gevoelens leiden maar proberen juist hun emoties de baas te blijven. Zulke mensen zijn emotioneel stabiel, kalm en evenwichtig.

5. Zorgvuldigheid

De zorgvuldigheidsfactor van de persoonlijkheidstest verwijst naar het vermogen om evenementen en situaties te plannen, te anticiperen en beheren. Over het algemeen, heeft dit betrekking op het vermogen om met andere samen te werken om oplossingen te vinden.

Aan de ene kant zijn er mensen die een hoge mate van discipline hebben. Zij hebben het vertrouwen van andere dat ze elk project of situatie met precisie afhandelen. Deze personen zijn doorgaans gedisciplineerd, ambitieus en stabiel, altijd op zoek naar succes.

Aan de andere kant zijn er personen die meer zorgeloos zijn. Zij hebben duidelijke doelen in hun gedachte gedefinieerd, maar de manier waarop en de tijd waarin deze bereikt worden zijn flexibel. Ze kunnen af en toe chaotisch zijn, maar staan meer open voor creativiteit, vernieuwing en flexibiliteit.

Onthoud goed dat elk van de bovenstaande beschrijvingen de twee uitersten zijn van de vijf dimensies van de persoonlijkheid. De meeste mensen zullen zich tussen beide extremen bevinden. Hoewel elke beschrijving slechts een schets is van de verschillende karaktereigenschappen, maakt een combinatie van de vijf hoofddimensies het mogelijk om de veelzijdigheid van iemands karakter nauwkeuriger te omschrijven.

Over de auteur: EliteDating Redactie

Dit artikel is voor u geschreven door de redactie van EliteDating.

Bekijk meer artikelen geschreven door de EliteDating Redactie