Gebruiksvoorwaarden

Zo houdt u zich aan de Gebruiksvoorwaarden

In het dagelijks leven is beleefdheid en een vriendelijke glimlach vanzelfsprekend. Door de anonimiteit van het internet vergeten helaas veel gebruikers, dat het tonen van goed gedrag hier ook belangrijk is. Dating is een zeer persoonlijke aangelegenheid. Daarom heeft ELITEDATING de volgende gedragsregels voor u opgesteld:

1. Keuze van de gebruikersnaam

U bent vrij in het kiezen van uw gebruikersnaam. Echter beledigende of aanstootgevende gebruiksnamen zijn hiervan uitgesloten. Het registreren met meerdere gebruikersnamen is strikt verboden.

2. Uw profiel

elitedating.be is een Nederlandse website, waarop in het Nederlands gecommuniceerd wordt. Wij zijn echter van mening dat het niet erg is als er algemeen bekende spreuken, uit bijvoorbeeld het Engels, worden gebruikt.

3. Profielfoto en overige foto’s

Op uw profielpagina kunt u tot 24 afbeeldingen plaatsen waaronder een door u te kiezen profielfoto. Bij het kiezen van de profielfoto dient u rekening te houden met de volgende regels: de afbeelding dient van uzelf en duidelijk herkenbaar te zijn, er mogen zich geen andere personen op bevinden, ook geen kinderen. Kinderen mogen nimmer alleen op een foto afgebeeld zijn. Voor alle foto’s geldt: niet toegestaan zijn naakt- en pornografische, discriminerende, kleinerende, aanstootgevende afbeeldingen, evenals het gebruik van reclame of logo’s. Op foto’s anders dan uw profielfoto zijn foto’s met vrienden, huisdieren of/en objecten zoals huis, auto etc., wel toegestaan.

4. Zelfbeschrijving

Beschrijf uw persoonlijkheid alleen, zoals deze ook in werkelijkheid is. In uw profiel en berichten kunt u geen beschrijvingen geven die u bij een persoonlijke ontmoeting niet waar kunt maken. Profielen die afwijken van de werkelijke identiteit van de gebruiker zullen zonder waarschuwing worden verwijderd.

5. Berichtenopzet/ profielteksten

Uw persoonlijke berichtenopzet speelt een belangrijke rol bij uw partnerzoektocht. Wees ervan bewust, welke indruk uw woorden achterlaten. Uw persoonlijke manier van schrijven zegt veel over u.

  1. Neem de tijd bij het opstellen van een bericht/ profieltekst.
  2. Verzend geen massaberichten, maar reageer op ieder individueel bericht.
  3. Let op uw spelling en grammatica en vermijd het gebruik van te veel smiley’s, SMS schrijfstijl of het gebruik van hoofdletters.
  4. Hou er rekening mee dat niet iedereen een andere taal dan Nederlands verstaat. Gelieve uw berichten dus in het Nederlands te schrijven.
  5. Houd er rekening mee dat het verzenden van vulgaire, obscene of discriminerende uitdrukkingen verboden is.

6. Omgang

Het netwerk lijkt vaak anoniem, maar vergeet niet dat uw contacten ook gevoelens hebben. De afstand mag geen reden zijn om de gevoelens van andere gebruikers te kwetsen of onvriendelijk te zijn. Laat u zich niet verleiden tot verbale uitbarstingen, maar behandel de andere leden op dezelfde manier waarop u zelf ook behandeld wilt worden.

7. Vermijden van misverstanden

Wees voorzichtig met humor en sarcasme. Let er op om uw berichten zodanig op te stellen dat er geen misverstanden kunnen ontstaan. Bedenk dat een verzonden bericht niets vrijgeeft over uw mimiek en gebaren, die bij een persoonlijke ontmoeting misverstanden kunnen voorkomen.

8. Omgang met persoonlijke informatie

Wees niet te overhaast. Wanneer het uitwisselen van berichten zich verder ontwikkelt, kan het voorkomen dat de gebruikers met u hun persoonlijke ervaringen willen delen. Stel uzelf de vraag of u hier openlijk over zou praten bij een eerste ontmoeting.

9. Desinteresse aangeven

Vermeld desinteresse op een beleefde manier wanneer u geen contact meer wilt met een andere gebruiker. Met slechts een kort bericht kunt u er al voor zorgen dat uw contactpersoon niet te lang op een antwoord hoeft te wachten.

10. Desinteresse ontvangen

Neemt u afstand wanneer een persoon aangeeft geen interesse te hebben en geen verdere berichten wilt ontvangen. Belast de persoon niet door verdere berichten te verzenden.

11. Omgang met vertrouwelijke informatie

Ontvangen berichten dienen met vertrouwen behandeld te worden. De informatie van de afzender kunt u enkel vrijgeven als deze daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Verbale aanvallen op de gebruikers, het noemen van persoonlijke details en het openbaar maken hiervan, worden evenmin getolereerd, mits de gebruiker hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

12. Verzoeken met betrekking tot cyber-, cam- of telefoonseks zijn ten strengste verboden.

13. Aanstootgevende publicaties

Gewelddadige, racistische, politiek extremistische, seksistische, discriminerende, vulgaire of andere aanstootgevende publicaties die andere personen, etnische groepen of religieuze bekentenissen beledigen, belasten, bedreigen of verbaal kleineren zijn niet toegestaan.

14. Opdringerige gebruikers melden

ELITEDATING beschermt u door de strenge controle op profielen en automatische filterprocessen tegen bedrog, spam en opdringerige gebruikers. Niettemin kunnen er zich gevallen voordoen waarin dit soort situaties niet direct herkend kunnen worden. Wij verzoeken u, om de kwaliteit van ELITEDATING te waarborgen, leden die niet voldoen aan de Algemene Voorwaarden of zich niet aan de Gebruiksvoorwaarden houden, te melden. Misbruik van deze functie leidt tot verwijdering van uw ELITEDATING-account.

In geval van overtredingen

Alle informatie van de leden wordt gecontroleerd. Als de noodzaak zich voordoet, wanneer zowel de Gebruiksvoorwaarden als de Algemene Voorwaarden geschonden worden, zal dienovereenkomstig worden gehandeld, foto’s en teksten die niet in lijn zijn met de gebruiksvoorwaarden van EliteDating, worden onherroepelijk verwijderd.

Schending van de Gebruiksvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden zal leiden tot een waarschuwing of een onmiddellijke verwijdering van het profiel en kan leiden tot verdere juridische stappen.