Singles ‘kleurenblind’ tijdens dating online?

Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen’; maar klopt dat wel? Sociologisch onderzoek naar de partnerkeuze heeft inderdaad uitgewezen dat dezelfde etnische achtergrond van een potentiële partner een factor is die een positieve invloed heeft op het kiezen van een partner1.

In samenwerking met ELITEDATING heeft de Universiteit van Groningen de etnische voorkeur van Europese singles onderzocht. Geldt de homogene voorkeur ook bij dating via internet, zoeken singles online ook naar een partner met dezelfde achtergrond? De gevonden resultaten (zie onderstaande grafiek) laten ons zien dat autochtone Europeanen nauwelijks open staan tegenover een match met iemand met een andere etnische achtergrond.

Singles in Europa en de rol van persoonlijke etniciteitvoorkeuren

Uit bovenstaande grafiek kan worden opgemaakt dat de minst gewenste etniciteit van een partner voor Europese singles vanuit verschillende achtergronden achtereenvolgens zijn: Afrikanen, Arabieren en Aziaten. Op basis van antwoorden die leden geven wanneer zij zich aanmelden bij ELITEDATING over de voor- of afkeur voor bepaalde etnische achtergronden en het gewicht dat aan die keuze wordt gegeven, kan worden achterhaald welke groepen het meest én het minst open staan tegenover een match met iemand met een andere achtergrond dan zijzelf.

De literatuur heeft ons al geleerd dat de reden waarom mensen een partner vanuit dezelfde achtergrond kiezen mede wordt toegeschreven aan de rol van individuele voorkeuren. Het lijkt erop dat dit online niet anders is. Daarnaast speelt de mening van familie en vrienden een belangrijke rol bij de partnerkeuze 2,3.

Met wie willen Europese singles daten?

Autochtone Europeanen staan weinig open voor een match met iemand van een andere etnische achtergrond. Opvallend is dat singles die online daten met een niet-Europese etnische achtergrond liever met Europeanen daten dan met mensen vanuit dezelfde achtergrond. Ongeveer 32% van de Aziatische Europeanen gaf aan dat zij dating op internet met andere Aziatische Europeanen uitsloten, slechts 12,4% van hen sluit een date met een “autochtone Europeaan” uit. Er lijkt geen onderscheid gemaakt te worden bij de voorkeur voor een geslacht, bijvoorbeeld vrouw zoekt man.

Geconcludeerd kan worden dat de raciale keuze van Europeanen met verschillende achtergronden, een hiërarchie vormt waarbij potentiële partners met dezelfde etniciteit en “autochtone Europeanen” de primaire voorkeur hebben. Daarmee kunnen we stellen dat de liefde van Europese singles, ook bij internetdaten, verre van kleurenblind is!

De studie heeft de dating voorkeuren van 58.901 Europeaanse singles bestudeerd. De volgende etnische achtergronden worden hierbij onderscheiden: Europees, Latijns-Amerikaans, Aziatisch, Arabisch en Afrikaans. De data zijn afkomstig uit negen verschillende Europese landen: Duitsland, Frankrijk, Italië, België, Oostenrijk, Polen, Spanje, Zweden en Zwitserland.

Bronnen

1 Kalmijn, M. (1998). Intermarriage and homogamy: causes, patterns, trends. Annual review of sociology, 24, 395-421.
2 Clark-Ibanez, M., & Felmlee, D. (2004). Interethnic relationships: The role of social network diversity. Journal of Marriage and Family, 66, 293 – 305.
3 Kalmijn, M., & van Tubergen, F. (2010). A comparative perspective on intermarriage: explaining differences among national-origin groups in the United States. Demography, 47(2), 459-79.

Over de auteur: Samuel Borst

Samuel Borst is redacteur bij ELITEDATING.

Bekijk meer artikelen geschreven door de Samuel Borst